ul. Matuszewska 20

03-876 Warszawa Targówek

Godziny pracy:

Pn-Pt 8:00-17:00 (Infolinia: Pn-Pt 8:00-19:00, Sobota 10:00-15:00)

Polityka prywatności - RODO

Polityka prywatności – 01.01.2019

 

 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest VANTRUCK.PL, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, e-mail: ido@vantruck.pl , telefon: +48 690 080 083.

 

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące „Oświadczenia o Prywatności”, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny prosimy zadawać za pomocą maila ido@vantruck.pl

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

 

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych,

 • Prawo do sprostowania danych osobowych,

 • Prawo do usunięcia danych osobowych,

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

 • Prawo do przenoszenia danych,

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres ido@vantruck.pl

Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności.

Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Poufność.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Wykaz powierzeń.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168 REGON: 364261632 KRS: 0000612359 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z naszej strony internetowej.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez Użytkowników, a w szczególności przez: formularz rezerwacji on-line,  formularz kontaktowy, wypełniając i wysyłając formularz promocji, i inne.

W takim przypadku (na stronie VANTRUCK.PL umieszczone są wszelkie systemy i aplikacje używane do przetwarzania danych osobowych dla różnych celów, np. formularz kontaktowy), zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana dobrowolnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez odpowiedniego administratora danych, który poinformuje Użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Odmowa Użytkownika strony internetowej VANTRUCK.PL do podania swoich danych osobowych w przypadku: formularza rezerwacji on-line, formularza kontaktowy, formularza promocji i innych, powoduje brak możliwości obsługi on-line Użytkownika. Dotyczy to także zgłoszeń reklamacyjnych zgłaszanych przez Użytkowników on-line.

Nasza strona internetowa nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych, m.in.: pochodzenia rasowego lub etnicznego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, itp.).

 

Bezpieczeństwo informacji

Wprowadziliśmy określone standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony informacji dostarczonych przez osoby odwiedzające Witrynę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

 

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Witryna nie została zaprojektowana z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczona. Nasza polityka nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

 

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt: telefoniczny, e-mailowy, przez formularz kontaktowy, wypełniając i wysyłając formularz promocji.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem: telefonu/SMS, poczty elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, wypełniając i wysyłając formularz promocji dostępny na stronie internetowej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój numer telefonu i adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W przekazywanej wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa i siedziba firmy, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, PESEL, NIP, KRS.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

 

Kontakt mailowy lub telefoniczny.

Jeżeli chcesz poprosić nas o kontakt z Tobą, możesz przekazać nam swój adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego za pośrednictwem formularza zapisu adresu e-mail lub telefonu.

Dane przekazane nam podczas prośby o kontakt z Tobą wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji o naszych usługach drogą mailową lub telefoniczną, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas prośby o kontakt z Tobą.

Dane przetwarzane są w ramach korespondencji mailowej i przetrzymywane na serwerze pocztowych.

Dane będą przetwarzane przez okres działalności naszej firmy chyba, że wcześniej zażądasz ich usunięcia, co spowoduje usunięcie Twoich danych z naszej bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania informacji o naszych usługach. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt Wyznacz trasę dojazdu

 • VANTRUCK - Wypożyczalnia samochodów dostawczych
 • ul. Matuszewska 20
 • 03-876 Warszawa Targówek
 • Tel.:
 • Tel.:
 • Pracujemy: Pn-Pt 8:00-17:00 (Infolinia: Pn-Pt 8:00-19:00, Sobota 10:00-15:00)
Wiadomość została wysłanaBłąd podczas wysyłki